mandag 22. desember 2014

Når vitenskapen ikke liker fakta

Professor Mary Schweitzer satt og pirket i en dinosaurfossil i 2005. Hun ble svært overrasket da hun oppdaget mykt rødt vev. Fossilet skulle jo være 60 millioner år gammelt. Med pinsett kunne hun dra i vevet uten at det røk. Og da hun slapp taket, trakk vevet seg sammen som en strikk.

Denne oppdagelsen stemte ikke med den etablerte evolusjonslæren, derfor ville hun ikke fortelle om sitt funn. Hun sa senere at hun var redd for å bli ledd ut av andre forskere, derfor holdt hun opplysningene tilbake.

Men så fortsatte hun med sine undersøkelser og fant blodårer, proteinrester og annet man finner i dyr som er nylig begravd. Schweitzer lot til slutt andre høre om funnene og hun havnet i nyhetene. Men hun endret ikke oppfatning om fossilets alder hun
 hevdet ikke at dinosauren nylig var død. Schweitzer undret seg derimot over hvordan myke deler, som i alle andre tilfeller råtner bort i løpet av kort tid, kunne holde seg myke i millioner av år og ikke bli forsteinet.

Senere har også andre funnet blodige dinosaurfossiler, man har også funnet stoffer som indikerer at det kan finnes DNA-rester i fossiler.

Da 
Schweitzer også fant blodceller (Youtube) og collagen i dinosaurfossilene, begynte det virkelig å bli mye som pekte på en ung alder. Alle er enige om at collagen har en levetid på maksimum 5000 år. 

Det burde derfor, innenfor evolusjonslæren, være åpning for at dinosaurene ble til for mange millioner år siden og at de døde ut nylig. Vi har jo mange eksempler på levende fossiler som springer rundt i dag.

Problemet er at dersom man sier at dinosaurene døde ut samtidig med mammutene, så ryker hele evolusjonslæren. For dinosaurfossilene ligger i lag som man har bestemt er millioner av år gamle.

I tillegg til collagen, DNA-pekere og myke blodårer, har man også funnet C14 i dinosuarfossilene.

C14 brukes normalt ikke til å måle alderen på fjell. Det brukes til å måle alderen på noe som har vært levende – en plante eller et dyr.

For eksempel skaftet på en øks har en gang vært en plante, derfor kan man bruke C14-metoden på gamle økseskaft og finne ut hvor gamle de er.

C14-funn betyr en maksimum alder på 50.000 år. Finner man C14 i et økseskaft, må økseskaftet være yngre enn 50.000 år. Det samme gjelder dersom man finner C14 i et fossil, da må fossilet være yngre enn 50.000 år. Og det er nettopp C14 man har funnet i dinosaurfossiler. Ergo er dinosauren ikke millioner av år gammel. Det betyr også at fjellet som fossilet ligger i, er yngre enn 50.000 år. 


Man bruker altså anerkjente vitenskapelige teknikker og laboratorier og finner ut at dinosaurer er av ung alder. Men det vil ikke vitenskapen ha noe av. På en geologisk konferanse i 2012 
(Youtube) ble et slikt C14-funn sensurert av styret for konferansen. 

Funnet lå først åpent fremme på konferansenettsidene og var en del av programmet der forskerne holdt foredrag om sine funn. Men så ble omtalen av funnet fjernet av styret.

Prøvene hadde blitt sendt av forskere til et anerkjent laboratorium som etter vanlig prosedyre kunne fortelle at det fantes C14 der. 


Men også laboratoriet ville etter hvert sensurere. Laboratoriet nektet å undersøke flere prøver fra disse forskerne. For det er ikke lov å utfordre dogmet som sier at dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden. 

Her er altså tre eksempler på at vitenskapen ikke liker funn som utfordrer vitenskapen. Funn skal helst støtte det man allerede er blitt enige om. Schweitzer holdt tilbake sine funn, styret i konferansen sensurerte funn og et laboratorium nekter å utføre tester.

Vitenskapen er altså ikke fri der alle kan legge frem sine funn og komme med ulike tolkninger av funnene. Vitenskapen styres, i hvert fall på noen områder, av etablerte synspunkter som ikke skal rokkes ved.

På et universitet i USA var biologen Mark Armitage opplæringsleder for elektronmikroskopene. Han hadde drevet med mikroskopforskning i over 30 år og var president for delstatens organisasjon for mikroskopforskning. Et år ble han invitert med på en tur der man lette etter fossiler. Han fikk med seg noen dinosaurfossiler og ba  studentene kikke på dem i mikroskopet. Studentene kunne oppdage akkurat det Schweitzer hadde sett noen år tidligere: mykt vev.

Armitage ba så studentene anslå alderen på funnet. En av studentene løp da til sjefen til Armitage og fortalte at de hadde sett mykt vev og at Armitage hadde bedt dem anslå alderen. Dermed mistet Armitage jobben. Er det noe som er superhellig i de vitenskapelige kretser, så er det alderen på dinosaurfossiler. Alderen skal ikke vitenskapelig utfordres eller diskuteres.

Da Mary Schweitzer fant mykt vev, kom hun alstå i nyhetene. Se det myke vevet 9 minutter ut i denne reportasjen(Youtube)

I reportasjen kan du også se Jack Horner som er en kjent dinosaurjeger. Han har funnet så mange fossiler at han kunne avse noen til Schweitzer som ville kutte dem i to. Nesten ingen hadde kuttet fossiler i to før, for det hadde jo ingen hensikt når man trodde at fossilene var bare stein.

Schweitzer puttet en fossilbit i et kjemisk fat for å bli kvitt noe mineralene (forsteiningen). Men så fjernet kjemikalene all forsteining og tilbake lå en slags kjøttbit!

Ekte vitenskap må utfordre etablerte vitenskapelige sannheter. Man må for eksempel skjære fossiler i to selv om alle tror det ikke har noen hensikt. Og man må sjekke om det finnes C14 i fossiler selv om alle tror det ikke har noen hensikt. 


Noen har allerede sjekket om det finnes C14 i dinosaurfossiler, og svaret er at det finnes C14 i dinosaurfossiler.

Dette ble forsøkt dysset ned på konferansen jeg nevnte tidligere. Men styret glemte å slette innlegget fra CD-ene som ble sendt ut til de 2000 forskerne som deltok på konferansen. Det finnes nå mange forskere som er klar over at det finnes C14 i dinosaurfossiler.

Her er noen av C14-testene. (Y
outube) 

Denne lenken nevner 20 tester som viser at det er C14 er i dinosaurfossiler. (Nettside)

En radioreporter ringte dinosaurjegeren Jack Horner og spurte om han ville sjekke sine egne dinosaurfossiler og se om det finnes C14 i dem, spesielt interessant ville det være å sjekke 
Schweitzers dinosaurfossiler. Horner svarte nei. 

Radioreporteren tilbø å betale regningen fra laboratoriet. Men Horner svarte nei. 


Radiorporteren sa da til Horner at museet der Horner jobber, kunne få fire gratis C14-undersøkelser om hva som helst (økseskaft osv) dersom Horner sa ja til å sende ett av sine dinosaurfossiler til C14-undersøkelse. 

Men Horner sa nei.

Hvorfor sa Horner nei til slike tilbud? Han ga jo fossiler til Schweitzer og ble kjendis da hun oppdaget det totalt uventede. Hvorfor ikke helt gratis få enda en slik sjanse i livet til å oppdage det uventede?

Saken er at funn av C14 er fakta som vitenskapen ikke liker. Samtalen mellom radioreporteren og Horner finner du her.

I denne lenken finner mer om det jeg her har fortalt.

onsdag 17. desember 2014

Funn støtter at David og Salomo har levd

Arkeologer har funnet segl av leire som gir støtte for at David og Salomo i Bibelen ikke er myter. Les mer på nettsiden Science Daily.

mandag 15. desember 2014

Mannsdominert pinsebevegelse - her er løsningen

Både Pinsebevegelsens egen avis og Vårt Land skriver at Pinsebevegelsen er mannsdominert. Det har til og med dukket opp et nytt ord: Pinsefeminist. Men dessverre går debatten langs tradisjonelle linjer.

Kvinner sier de gjerne vil ha opprykk fra mellomledertrinn til pastorposisjon og at mennene dessverre ikke ser dem eller at mannene til og med hindrer dem. Et forslag som er lagt frem, er å kvotere kvinner opp og frem.

Men bør man ikke egentlig gå inn for det motsatte? Nemlig å få menn ned fra sine hierarkiske posisjoner? Så langt jeg forstår de første kristne som vi kan lese om i Bibelen, så gikk de inn for tjenerskap, ikke lederskap. 

Tjenerskap betyr at man tjener de andre med sine gaver. Det betyr ikke at man er en pingle, man kan gjerne rettlede, kjefte, undervise eller ta initiativer. Men du er ikke hierarkisk plassert i en organisasjon som betyr at de andre må følge dine ordrer. Du har ikke hierarkiske fordeler som for eksempel retten til å holde ordet lenger enn andre, retten til å bestemme vedtekter og teologi, retten til å bestemme sanger og temaer, osv. 

Den moderne pastor finnes ikke beskrevet i Bibelen. Hvorfor ikke heller ha Priska og Akvilas som forbilder? Det står om dem i Bibelen, de inviterte folk hjem. Og Paulus kalte det for menighet (ekklesia).  

Hvorfor ønsker dagens pinsekvinner seg hierarkiske posisjoner i kirkebygninger og kirkeorganisasjoner som ikke finnes i Bibelen?

Er det ikke høy nok status å invitere folk hjem? Er det ikke høy nok status å holde et innlegg foran 10 personer? Er det ikke høy nok status å se enkeltmennesker? 

Her er min overlevelsesguide for kvinner i kirkene

Se også på hverandreverdiene for oppdage hva kristne grupper og samlinger skal være preget av, og tenk gjennom hvilke rammer som er best for å gi rom til hverandreverdiene. Svaret er opplagt: Ikke-hierarki og tjenerinnstilling. 

Jeg oppfordrer pinsevenner til å ikke søke den moderne pastorposisjonen, men heller være en tjenerhyrde og vert og invitere folk hjem til samlinger. 

Det er mange gaver blant kristne som ikke er i bruk fordi man tilhører hierarkiske kirker der bare noen få slipper til. I ikke-hierarki kan derimot kvinner og menn fritt holde innslag. Hele menigheten er sikkerhetsnett, slik Paulus oppfordrer til.

Det er ikke problemfritt med hjemmemenigheter, det viser beskrivelsene i Bibelen. Men det er likevel der de første kristne la tyngdepunktet. Også moderne kirker har problemer, ikke minst har pastorene selv problemer. Mange undersøkelser viser at de er ensomme og utslitte. Hadde de fulgt rammene som Bibelen setter for samlinger, ville de ikke ha vært ensomme, da ville de jevnlig ha spist middag med venner. 

Vi må på nytt gå til Bibelen for å finne de riktige forbildene, vi må legge av oss mange av de moderne kirkelige tradisjoner.

Mange kvinner bør bli pastorer. Men enten man er mann eller kvinne, må vi kalibrere pastortjenesten med hva Bibelen sier.

Først må man bestemme seg for om det er Bibelen eller moderne bedriftslederfilosofi som skal være forbildet. Kristne må opplagt ha Bibelen som forbilde. 

Det er dessverre veldig lett å argumentere ut fra dagens kirkesystem, da peker man raskt på behovet for lederskap. 

Forsøk å nullstille deg. Lat som at du aldri har lest i Bibelen før og nå skal lese om de første kristne. Se for deg at det ikke finnes kirker, kor, kirkeorgler, hovedpastorer, scenelys, røykmaskiner og lignende.

Da vil du forhåpentligvis se at det vi i dag kaller gudstjeneste, var samlinger i private hjem der alle kunne holde innslag og man spiste middag sammen. Nattverden var sammen med middagen akkurat slik Jesus innstiftet den. Man gikk ikke den gangen frem til et alter og fikk en tørr kjeks. 

Når du leser at Paulus talte helt til morgenkvisten, er det lett å tenke seg at han holdt en superlang preken. Men på gresk brukes det tre ord for samtale i det avsnittet. Moderne oversettere har fjernet ordet samtale og erstattet det med tale.

Jeg argumenterer i en rekke artikler for at den opprinnelige pastoren var en omsorgsfull og stødig mann eller kvinne som åpnet sitt hjem for kristne samlinger. 

Det er så mye å skrive om dette, jeg håper du i alle fall fikk et hint om at det finnes en annen løsning enn å krangle med pinsepastorer om å få preketid i scenelyset.

Tenner du på ideen, håper jeg du ikke trer inn i den hierarkiske og moderne pastorrollen. Poenget er at alle gavene i menigheten skal få komme til uttrykk. Da må det være ikke-hierarki.