onsdag 30. januar 2013

Pinsebevegelsen er sta

Hovedpastorene i to av Pinsebevegelsens største menigheter sa opp sine stillinger i forrige uke, de er slitne. Det er ikke noe nytt som kommer frem, det samme har kommet frem i mange undersøkelser:

 • ensomhet
 • følelse av utilstrekkelighet
 • overdimensjonerte forventninger
 • bruker tiden på andre arbeidsoppgaver enn pastoroppgaver
 • press
 • tøffe forhold
= pastorene er slitne og ulykkelige

Dette vet Pinsebevegelsen. Avisen skriver: «Pastorflukten fra norske pinsemenigheter er ikke noe nytt fenomen. De siste årene har en jevn strøm av ressursterke menighetsledere sluttet sin tjeneste og gått over i andre jobber mens de enda er i sin beste alder."


Men Pinsebevegelsen er sta. Man skal ikke forandre på gamle tradisjoner. Man skal ikke endre verdier. Man skal ikke engang flytte litt på stolene. Men man skal fortsette i samme spor som i fjor. Det er copy-and-paste-bevegelsen. Man finner bare en ny pastor man kan slite ut.


For ti år siden var jeg en del av aktivitetsjaget i Pinsebevegelsen. Men første nyttårsdag i 2003 sa jeg: «I år vil jeg ikke bygge menighet, jeg vil heller bygge mennesker." Det ble et vendepunkt. Jeg ante ikke hvor det ville bringe meg, jeg hadde blant annet flere år foran meg med dypdykk i NT når det gjelder menighetsliv. Etter hvert landet jeg på kristne ikke-hierarkiske hjemmesamlinger – eller husmenighet som noen kaller det.


Og det går kjempefint! Vi blir ikke utslitt av menighetslivet. Vi føler oss ikke ensomme midt i menighetslivet. Vi har ikke overdimensjonerte forventninger. Det er mye annet i livet som kan være en plage, men i menighetslivet kan vi heldigvis støtte hverandre.


Oppfordringen fra Pinsebevegelsens avis er å være ærlig og åpen omkring problemene med pastorflukten. OK, da spør jeg Pinsebevegelsen om å svare helt ærlig: Hvor i NT finner man dagens scenekirker, dagens foretakskirker og dagens pastortjeneste?


Men Pinsebevegelsen er sta. Det er mer stas å hente sine idealer fra bedriftslivet og popscenen enn fra Bibelen.

tirsdag 29. januar 2013

Hjemmesamlinger i NT

Det nye testamentet viser at de kristne pleide å samles hjemme. Kirkebygninger kom flere hundre år senere da keiser Konstantin bestemte at kristne skulle overta gamle hedenske templer og romerske rettssaler. På den måten arvet man også noen av skikkene fra disse bygningene, man fikk for eksempel korsang, prestedrakter og prosesjoner (høytidelig opptog av mennesker i rekke). 

Etter hvert kuttet man også ut de opprinnelige middagene man hadde i hjemmene, det var samlinger der man kunne samtale sammen, komme med innslag og støtte hverandre. Man endte opp med én mann på en scene. I moderne scenekirker slukker man til og med lyset i salen.

Man finner ikke ordet gudstjeneste i NT koblet til prest eller kirkebygning (for slikt fantes ikke blant de første kristne). Men ordet gudstjeneste brukes i NT for eksempel om å hjelpe fattige. Skal man finne røttene til dagens bruk av ordet gudstjeneste, altså i den moderne betydningen at kristne samles, må man se på hjemmesamlingene i NT.
 

Her er noen eksempler på hjemmemenigheter hentet fra Bibelen:

MENIGHETEN HJEMME HOS NYMFA
Kolloserne 4.15: "Hils våre søsken i Laodikea, og Nymfa og menigheten som samles hjemme hos henne."

MENIGHETEN HJEMME HOS FILEMON ELLER ARKIPPOS
Filemon: "Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!"

MENIGHETEN HJEMME HOS PRISKA OG AKVILAS
Romerne 16.3: "Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. Hils også menigheten som samles hjemme hos dem."

Den samme husmenigheten er også omtalt slik i korinterbrevet 16.19.

MENIGHETEN HJEMME HOS ONESIFOROS:
2. Timoteus 4.19: "Hils Priska og Akvilas og alle i Onesiforos’ hus."

HJEMMENATTVERD:
Apg 2.46: "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede."

Nattverden foregikk altså i hjemmene, og den var koblet til et måltid. Det allmenne prestedømme var utløst til hvert hjem.

HJEMMEUNDERVISNING
Apg 5.42: "Men de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias."

HJEMMESAMLINGER
Apg 16.40: "Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre."

Lydia var en forretningskvinne, antagelig rik fordi hun handlet med dyre varer, se Apg 16.14.
 

Slike hjemmesamlinger har i dag på nytt spredd seg blant mange kristne.

mandag 28. januar 2013

Slik lagde BBC propagandafilm for evolusjon

Filmen "Creationism: Conspiracy Road Trip" ble vist på BBC i oktober 2012. Den er tydelig laget for å gjøre narr av kreasjonister ved hjelp av sleipe triks.

Veldig kort, hva er en kreasjonist? Kreasjonister tror ikke at celler er blitt til av seg selv og at celler har utviklet seg fra fisk til menneske, men de tror at Gud har skapt alt. Samtidig tror kreasjonister at en art kan forvandles til en annen art, innenfor sitt slag (ulv, hund, rev). Kreasjonister tror også at en global flom har lagd fossillagene. 


Er man ute etter å "forstå kreasjonister", slik programlederen innledningsvis hevder er hensikten med filmen, er det naturlig at man diskuterer de vitenskapelige faktaene som kreasjonister viser til. Men i filmen vises i stedet kreasjonister som ber med løftede hender samtidig som programlederen kaller dem for fundamentalister.

Før det har gått ett minutt av filmen, har programlederen allerede kommet med et eksempel på stråmannsargumentasjon. Han hevder at kreasjonister tror at "every living creature" ble presset sammen i Noahs ark. Men det tror ikke kreasjonister. Fra første stund er tonen satt: Propaganda.

I ettertid har en av filmens deltagere fortalt hva som egentlig foregikk.


 • Programkonseptet var et helt annet enn hva deltagerne ble invitert med på.
 • Deltagerne ble manipulert i løpet av opptakene, de ble for eksempel ikke fortalt hvor de skulle, dermed fikk de ikke forberedt seg.
 • Ingen kreasjonistiske forskere innen sine fagfelt ble intervjuet.
 • Kreasjonistiske vitenskapelige argumenter ble klippet bort.
 • Kryssklipping lagde falske historier.
 • Deltagerne ble noen ganger bedt om å ikke si noe, de skulle få anledning senere, men de anledningene kom ikke, dermed ser det ut på filmen at de ikke hadde noen svar å gi.
En håndfull unge kreasjonister fra England ble invitert med på en tur til USA hvor man skulle gjøre vitenskapelige eksperimenter. De fleste av dem hadde ikke lest seg opp på emnene evolusjon og kreasjonisme, og noen av dem var ikke sikre på hva de egentlig trodde. Men deltageren Phil Robinson hadde gjort hjemmeleksen og ga kreasjonistiske vitenskaplige svar på påstandene som ble lagt frem av produsentene, men Phil ble stoppet fordi det var «for vitenskapelig«!

Det som derimot kom med i filmen, var nødargumenter fra noen av deltagerne som ikke kunne faget godt nok.

En båtekspert, som i filmen kaller deltagerne for perverse, spør: "Hvor fikk Noah plass til hvaler inne i arken?" Det er et tullete spørsmål til kreasjonister, for kreasjonister mener Bibelen sier at hvaler ikke var med i Noahs ark. Det forklarer en av deltagerne utførlig til båteksperten, men dette kom ikke med i filmen. Kun "jeg vet ikke"-svaret fra en av de andre deltagerne kom med! Ikke nok med det, men deltageren som svarte utførlig om hvaler, vises på filmen som stum. Man gir altså motsatt inntrykk av hva som egentlig skjedde.


Et stykke ut i filmen treffer man noen folk på gaten. En av dem sier at hun tror at det har vært en global flom og at det er bevis for det. I det hun starter på bevisargumentene, tones lyden ned. Hvorfor får vi ikke høre hva hun sier?

Videre sier programlederen at mennesker og sjimpanser har 99 prosent samme DNA, men det er tilbakevist for lenge siden, det er rett og slett en myte.


En forsker legger frem noen hodeskaller og hevder de er millioner av år gamle. Programlederen sier at hodeskallene er karbondatert! (Karbondatering virker bare på aldre opp mot noen tusen år, ikke millioner.) Det verste er at programlederen sier dette i en innspilt kommentar som er lagt på etter opptakene, altså med god anledning til å luke bort slike tabber. Programlederen er egentlig en komiker, det kan kanskje forklare hvorfor han er så uvitende. Men når slikt ikke er tatt bort, må det bety at ingen crewet har satt seg inn i temaene evolusjon og kreasjonisme, de kan heller ikke ha latt fagpersoner se gjennom redigeringen.

Dermed er det hele komplett: En umorsom
propagandafilm med lav faglig kvalitet der man fremstiller en gruppe mennesker i et dårlig lys ved hjelp av triks og fanteri.

Her kan du lese hva deltageren Phil Robinson forteller om opptakene (lang tekst og mange lenker til faglige artikler):

http://creation.com/creationism-road-trip

lørdag 19. januar 2013

Er Pinsebevegelsens teologi til salgs?

Regjeringens Stålsett-utvalg foreslår at 160 av 300 pinsemenigheter skal miste statsstøtte. Vel, menighetene blir ikke nevnt med navn, men forslaget er skreddersydd til å ramme pinsemenigheter. Utvalget foreslår å fjerne pengestøtte til kirkesamfunn under 100 medlemmer, i pinsevennsammenheng betyr det menigheter under 100 medlemmer. 

Pinsevenner er for svakt organisert i et felles kirkesamfunn til unngå de foreslåtte reglene. Dermed rammes halve Pinsebevegelsen.

Jeg mener det er feil å diskriminere på denne måten. Da får man heller fjerne støtte til alle livssyn generelt, enten det er snakk om humanetikere, lutheranere eller andre.

Nå blir det spennende å se om penger vil styre teologien i Pinsebevegelsen. Pinsevenner mener at hver menighet skal være helt selvstendig, derfor har man unngått å organisere seg som et felles kirkesamfunn med 300 menigheter. Man har brukt teologiske argumenter for dette. Men hvis statsstøtten forsvinner, eller man blir redd for at den kan forsvinne, da kan det hende man plutselig får et pragmatisk forhold til teologien og sier at det er best om alle menighetene går sammen om å danne et kirkesamfunn, eller at tre og tre menigheter slår seg sammen for å bli store nok til å ikke rammes av nye regler.

De siste 10-15 årene har Pinsebevegelsen blitt stadig mer hierarkisk orientert. Lederskap, ikke tjenerskap, er det store idealet. Det vil ikke være overraskende om man nå bruker Stålsett-utvalget til argumentere for et pinsevenn-kirkesamfunn. Men da er det pengene som styrer teologien. Vil du endre andre deler av Pinsebevegelsens teologi, er det da bare å legge nok penger på bordet.

En annen vei å gå, er å hente frem Barratts gamle slagord «Fram til urmenigheten!" Barratt startet Pinsebevegelsen for 100 år siden i Norge. Han mente vi måtte se på urmenigheten i NT og lære av den. Barratt maste ikke om husmenighetene i NT, men slike menigheter lå teoretisk innenfor hans slagord. Det var vanlig med frie hussamlinger i oppstarten av Pinsebevegelsen, man så ikke på slikt som illojalitet eller noe sært.

Organiserer man seg slik de første kristne gjorde, det vil si i hussamlinger, da slipper man å være avhengig av statsstøtte. Det fins altså en løsning hvis man mister statsstøtten. Og man kan ikke begynne å klage på den løsningen, det var jo slik de første kristne valgte å organisere seg.

Men når Pinsebevegelsen har vært så hierarkisk orientert de siste årene, og man har lagt tyngdepunktet i scenekirker, og man også har akseptert å slippe markedskreftene inn i menighetene, da er veien lang over til husmenigheter.

Så hva setter Pinsebevegelsen først? Penger eller teologi?

mandag 14. januar 2013

Hvordan komme i gang med kristne hjemmesamlinger uten hierarki

Ønsker du å starte husgruppe hjemme uten religiøst hierarki? Har du spørsmål eller erfaringer omkring kristne hjemmesamlinger? Kom med dem her, så hjelper vi hverandre. 

Jeg er så vidt i gang med en ny bok om ikke-hierarki og menighetsliv slik de første kristne praktiserte i hjemmene. Forrige bok fra meg om dette hadde mange teologiske poenger. Denne gangen ønsker jeg å skrive kortere og ta opp mer praktiske spørsmål.

Hva synes du er det største hinderet?
Hva synes du er den største fordelen?

Hva betyr ikke-hierarki i praksis?
osv

Har du noe på hjertet, kan du også sende meg en e-post: sjur@byggemennesker.no