fredag 28. desember 2012

Hvorfor har vi kirkegårder (gravplasser styrt av Kirken)?

Hvorfor har vi kirkegårder? Historien er slik: De første kristne hadde verken kirker eller kirkegårder. De møttes i hjemmene eller på en strand. Når noen døde, måtte man følge samfunnets regler. I Romerriket kunne man bli begravd enten på slektens private tomt eller på offentlige tomter avsatt til formålet. De første kristne, samt martyrene, måtte følge romerloven.

På 300-tallet bygde man kirker. Man flyttet så martyrer fra deres graver og inn i kirkene hvor de ble begravd på nytt, i gulvet for eksempel under alteret. Biskoper og prester ville gjerne bli begravd ved siden av martyrene inne i kirkene. Til slutt ble det ikke plass til alle som ville bli begravd inne i kirkene, så man utvidet med kirkegård.


Men saken er altså at de første kristne, de som vi kan lese om i NT, hadde verken kirker eller kirkegårder, man har altså ikke teologisk dekning for å mene at kirkegårder er noe kristne er nødt til å gå inn for. Det er ikke dermed sagt at kirkegårder er en fæl skikk som kristne bør holde seg unna. Men man kan heller ikke hevde at gravplasser ordnet av kommunen eller slekten er noe kristne ikke må gå inn for.


Jeg synes myndighetene bør legge til rette for flere typer gravplasser i dag. Hvorfor skal Den norske kirke ha nesten monopol på gravplassområder? Det fins jo både ateister og kristne utenfor Den norske kirke.


Den norske kirke er dessuten i ferd med å dele seg fra Staten, kirkegårdenes skjøter overføres til Kirken. Kirkegårdene blir dermed i privat eie, det vil si de blir eiet av Den norske kirke. Da bør også mange andre private kunne slippe til, men også gjerne kommunen.


Det er ikke lett å få oversikten over hvem som har ansvar for hva innen Kirke og Stat, men jeg tror det er slik at S
taten lønner prestene og at kommunene betaler for driften av kirkegårdene og kirkebygningen. For tiden overføres kirkegårdene fra kommunen til Kirken, så nå er det Kirken, ikke kommunen, som eier kirkegårdene.

Selv om det er kommunen som betaler for driften, er det gjerne Kirken som styrer driften, det vil si at det er Kirken som bestiller traktor som kan måke snø på kirkegården, da kan traktoren være fra et privat firma og ikke fra kommunen. Ganske sammenvevd system med ulike aktører…

Utroskap er supert! (i følge evolusjonistene)

I Aftenposten sto det her om dagen (22. desember 2012) om fugler som parer seg på kryss og tvers slik at i hvert rede ligger det egg som har ulike fedre. Dermed føler fedrene ansvar for å varsle hele nabolaget om det kommer rovdyr. Det lønner seg med utroskap, altså.

Evolusjonen har ingen moral. Hvis det lønner seg med voldtekt, så er det ok. Lønner det seg med utroskap, så er det greit. Til og med mord er fint, for da bare fremskynder man evolusjonen. Er du dum nok til å bli myrdet, er det på sin plass, de best tilpassede bør få rang foran deg.

Fugleforskerne sier til Aftenposten: "Forskningen kan ha overføringsverdi til primater, kanskje også vår egen art, på sikt."

Fugleforskerne skal nå samarbeide med Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Bergen. Hva man skal overføre til mennesker, skal bli spennende å høre.

Uansett er det fare for at det blir hett når de to forskermiljøene skal samarbeide. Fugleforskerne sier nemlig at hunnfuglene "er utro", mens hannfuglene omtales med mindre ladede og svikefulle ord, som om det var snakk om forretninger: "har interesser i flere leirer".

Det fins ingen objektiv mening med livet i et gudløst univers, likevel bruker man i evolusjonssammenheng ofte ordene "lønner seg". Man kan like gjerne si at det lønner seg for en planet med sin tyngdekraft å tiltrekke seg småsteiner i universet, for slik blir planeten større. Men det er ingen mening for planeten i å bli større, på samme måte er det heller ingen mening i å spre sine egne gener. Ingen av delene spiller noen som helst rolle i et univers som til slutt går mot nedkjøling og total død.

527 millioner skattekroner er satt av til fri forskning utenfor de vanlige pengestrømmene for forskning. Pengene brukes blant annet til å finne ut at 1) fugler parer seg på kryss og tvers, og at 2) fuglenes utroskap lønner seg, og at 3) funnene kanskje kan være til nytte for oss mennesker.

mandag 17. desember 2012

Juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften!!

En ny forskningsrapport viser at juletrær påvirkes ikke av tyngdekraften. Nei, en slik påstand vil du bare blåse av, for man kan ikke her på jorda unnslippe tyngdekraften, den er der uansett og gjør ikke forskjell på trær og mennesker. Men det er faktisk en lignende påstand evolusjonistene nå kommer med om juletrær, hvis man tror på evolusjon.

Påstanden er at DNA-et i juletrær har vært det samme i 100 millioner år. Evolusjonskraften gjør altså et unntak for slike trær! På samme tid har dinosaurer store som londonbusser forandret seg til små søte spurver med fjær. Dinosaurene kan i dag fly i formasjon og si pip-pip og spise frø av hånden din. Samtidig har ingenting skjedd med juletreet!

Nei, dette henger ikke på greip. Når man skal forklare evolusjon, sier man at mutasjoner skjer jevnt og trutt, de er umulig å rømme fra. Enten omgivelsene er stabile eller ikke, vil artene utvikle nye egenskaper slik at de vinner mot sine brødre og sine fiender og vinner over vær og vind. Er omgivelsene omskiftelige, påstår man at evolusjonen går raskere, for da er det enda mer nødvendig at artene utvikler et eller annet som passer til den nye situasjonen. Evolusjonshastigheten øker selv om mutasjonshastigheten er jevn, påstår man.

Med andre ord burde juletreet ha sett annerledes ut i dag, enten omgivelsene var stabile eller omskiftelige.

Den generelle påstanden fra evolusjonistene er at meteorer la et røykteppe over jorda slik at 90 prosent av alle artene døde ut – to ganger. Dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden på grunn av dramatiske endringer på jorda, mener man. På 100 millioner år har det derfor vært store forandringer på jorda, og det skal i teorien bety et veldig evolusjonspress og stor utvikling av nye egenskaper, altså at DNA-endres dramatisk. Juletrærne burde derfor ha sett dramatisk annerledes ut i dag.

Men juletrær påvirkes ikke evolusjonskraften, de er unntatt... Da kan man like gjerne si at juletrær er unntatt fra tyngdekraften.


Her er artikkelen i ScienceDaily som har denne overskriften: "Your Christmas Tree and Its Genome Have Remained Very Much the Same Over the Last 100 Million Years"

Har gamle gener har kledd seg ut som tenåringsgener?

Evolusjonister har lenge ment at fossilenes fysiske trekk viser hvilke dyr som er forfedre til hvilke andre dyr. Men så viser genanalyser noe et helt annet enn man først trodde. Dermed er man i villrede når man skal tegne opp slektstreet.

De evolusjonistene som holder fast på sin barnelærdom, nemlig fysiske trekk, sier til gen-evolusjonistene at man kan ikke stole på genetikken, for de genene som ser gamle ut, er egentlig unge.


Krangelen kan du lese om i en artikkel på forskning.no.

Dermed har to grupperinger av evolusjonister klart å nulle ut hverandres argumenter:
  • Man kan ikke stole på fossilene og de fysiske trekkene
  • Man kan heller ikke stole på genetikken

tirsdag 11. desember 2012

Noahs ark: Noen argumenter for at den fantes

I VG i dag står det om nederlenderen som har bygd en kopi av Noahs ark. Johan Huibers har egentlig bygd to arker, en i full størrelse og en i halv størrelse. Kan det være mulig at Noahs ark fantes og at historien er sann?

Fossillagene forteller om en storflom og at vannreserver under havet må ha strømmet ut. Avanserte havdyr er begravd i de nederste lagene, avanserte landdyr er begravd i de øverste lagene. Det er en myte at de nederste lagene består av enkle dyr.

Fossillagene vitner også om dyr fra ulike klimasoner som ligger i massegraver viklet sammen i hverandre. Flommen må ha vært enorm når den har fått til slikt.

Man finner også fossiler av trær som strekker seg gjennom mange fossillag, i perioder må flommen ha begravd ting relativt sakte og forsiktig lag for lag. Men ikke så sakte at treet råtnet bort i mellomtiden. Slike flerlagsfossiler vitner om at hvert lag ikke kan representere millioner av år.

Man har funnet DNA-spor og mykt vev i dinosaurfossiler, noe som tyder på at flommen skjedde for ikke så veldig lenge siden. Det kan til og med fremdeles lukte fisk av fiskefossiler. Karbonmålinger viser også at fossilene er bare noen tusen år gamle.

Fossillagene stemmer altså meget bra med en global flomkatastrofe for noen tusen år siden.

Men hva med selve skipet? Fins det en mulighet for at skipet har eksistert?

  • Noah skulle ta med seg kun dyr som puster gjennom nesen. Altså ikke fisk, insekter, planter osv.
  • Noah skulle ta med kun erketypen av hvert dyr, ikke alle variantene av hvert dyr. Det betyr omkring 8.000 (16.000) individer, noe det var plass til i arken.
  • Noah sto fritt til å ta med unge små dyr, og ikke store voksne dyr som spiser mer og som tar mer plass.
  • Folk har studert historien om Noah nøye og funnet ut at den teknisk sett er mulig når det gjelder antall dyr osv. Ved ett punkt virker den dog usannsynlig, hvordan skulle Noah klare å fange alle dyrene? Her må man i tilfelle over på tro. I Bibelen står det at Gud sendte dyrene til Noah, han slapp å fange dem.
I Arraratfjellene har man funnet restene av noe som kanskje er et gammelt skip og enorme drivankere. Over hele verden fins det gamle flomhistorier som forteller at 8 personer overlevde. Det er derfor ikke usannsynlig at Noahs ark fantes.

Man har gjerne tusen spørsmål til en slik historie. Hvor ble for eksempel all vannet av? Og det kan da umulig ha vært nok vann til å dekke hele kloden, tenk bare på de høyeste fjellene? Det enkle svaret her er at vannet er her fremdeles og at dagens høye fjell reiste seg etter flommen. Derfor finner man fiskefossiler på de høyeste fjell i dag. Men hvor kom vannet fra? De kom fra sprekker under havbunnen. Forskere tror noe lignende skjedde på Mars...

Spørsmål og svar om Noahs ark:
http://creation.com/noahs-ark-questions-and-answers

onsdag 5. desember 2012

Dinosauren som er på nyhetene i dag: Hva er ekte vitenskap og hva er fantasi?

I dag har mange medier fortalt om et gammelt dinosaurfunn som er blitt nytolket. Noen fossilrester lå på et museum i omkring 80 år før forskere nylig tok en ny titt på dem. Det er snakk om en overarm og seks ryggvirvler, ikke et helt dyr. De konkluderte med at fossilrestene tilhører verdens første dinosaurtype, noe som alle andre dinosaurer stammer fra.

Eller rettere sagt: De konkluderer med at det KANSKJE er snakk om noe som ligner en dinosaur. Eller KANSKJE er det en dinosaur. Eller KANSKJE, og dermed er det mulig verdensnyhet, KANSKJE-KANSKJE er det snakk om opphavet til alle andre dinosaurer!!

Så fikk de en kunstner til å tegne resten av dyret, det vil si alt som de ikke hadde fossilrester av: Hode, øyne, hals kjeft, hale, underarm, mage, føtter osv. Kort sagt er hele tegningen en fantasitegning.

Forskernes hint fra fossilet er at dyret vokste fort, altså kan fossilet være en dinosaur, en fugl eller et pattedyr, sier forskerne selv.

Jeg fant frem til pressemeldingen forskerne sendte ut og som pressen klipper og limer fra uten å hente inn flere kilder som kan utdype saken. Utrolig at så mange medier driver enkilde-journalistikk som ikke ville ha blitt godtatt i andre saker.

Etter å ha lest pressemeldingen, ville jeg gjerne ta en titt på selve rapporten. Men den er stengt for publikum.

Gruppen bak undersøkelsen kalles The Royal Society og er en privat forening med 1450 medlemmer, inklusiv blant annet den verdenskjente Richard Dawkins samt mange nobelprisvinnere. For å bli medlem, må man bli godkjent av de andre medlemmene. 700 søker medlemskap hvert år, men kun omkring 50 blir godkjent. Engelskmenn kan dette med snobberi, som medlem får du lov til å skrive FRS etter navnet ditt.

Kun 0,3 prosent av inntektene kommer fra medlemmene. Over 68 prosent er subsidier fra myndighetene. I tillegg må man anta at de fleste medlemmene er ansatt i subsidierte stillinger fra før. Deres forskning burde derfor være åpen for folk flest. Jeg synes det er feil at man sender ut en slik fantasitegning med kanskje-kanskje-konklusjoner fra en lukket statsfinansiert klubb og samtidig stenge for publikums mulighet til å etterprøve påstandene.

Her er en av de mange artiklene i mediene om denne mulige dinosauren.

mandag 3. desember 2012

Human-Etisk Forbund tjener 1 million ekstra på subsidietilpasning

Når man skaffer seg et foretaksnummer, er det risiko for at de indre verdiene svekkes og man lar pengene styre. Det gjelder enten man snakker om Kirke eller Human-Etisk Forbund. 

Humanetikerne får nå en millon kroner ekstra i subsidier for å gjøre det samme som de kritiserer Kirken for. Nå skal barn under 15 år, gjerne nyfødte, bli registrert med foreldrenes human-etiske tro. Tidligere var livssynsfrihet for barn en av forbundets kampsaker. Nå er slagordet: "Når pengene i kisten klinger, barna inn i registeret springer".

Forbundet har lykkes med sin kampanje der medlemmene er blitt oppfordret til å melde inn barna via sms, e-post, brev og nettside. Omkring halvparten av barna er nå meldt inn. Dersom alle blir meldt inn, kan forbundet hente to millioner fra statskassen.


Forbundets generalsekretær Kristin Mile sier barnas navn og personnummer blir registrert i et tilhørighetsregister og ikke skal brukt til andre formål enn å søke om statsstøtte.
I andre sammenhenger er det slik at man kan bli straffet hvis man gjør grep kun ut fra et skattemessig motiv. Men når det gjelder subsidier, gjelder visst ikke det samme.

Mile sier til Vårt Land: – Vi liker det ikke, men føler oss tvunget til å gjøre det så lenge reglene er slik de er. Du kan godt si at vi gir etter for et prinsipp som vi selv er imot.

Det sitatet synes jeg sier mye. Når man organiserer seg med ansatte, bygninger, osv, da er det risiko for at pengene betyr mer og mer, og man firer på prinsippene. Forbundet er selvsagt ikke tvunget, men fristes av to millioner kroner. 

Slik er det også med en del kirker, man velger talere som kan gi mest mulig penger i kassen og man kjører på lysshow som trekker folk, selv om ingen av delene gjør at folk kan gi hverandre kjærlighet og selv om ingen av delene ligner på hvordan de første kristne praktiserte samlinger.

Vårt Lands artikkel