søndag 24. juni 2012

Sjøvind fra HawaiiPå en øy i Stillehavet fantes en gang et band som spilte fusion, jazzrock, samba, popfunk og enkelte myke ballader. Bandets første plate kom i 1976 og het Seawind. Dette var lenge før internett og globaliseringen, men merkelig nok havnet noen av platene deres på den andre siden av jorda her i Norge, hjemme hos oss. Sangen jeg har lenket til her, er fra 1979.

Vokalisten fikk etter hvert en Grammy og blåserne ble kjent som "Seawind Horns" som ble hyret inn til store plateproduksjoner på 70- og 80-tallet, for eksempel spilte de med Michael Jackson og Chaka Khan.

Bandet lagde flere sanger med kristne tekster. En av dem handler om "the morning star". Nesten helt til slutt i Bibelen sier Jesus at han er morgenstjernen. Det er den stjernen som dukker opp over horisonten før soloppgang. Det er fremdeles mørkt, men denne stjernen er et løfte om at snart kommer en ny dag.

søndag 10. juni 2012

Siste mote innen kvinnelige prestekjoler

Hvorfor går prester med klær som skiller seg fra alle andre? Historien er lang. De første kristne hadde ikke spesielle prester, for alle kristne ble regnet som prester. De hadde ikke kirker, men møttes i hjemmene til middag.

På 300-tallet ble kristendommen en slags statsreligion i Romerriket. Keiseren bestemte at de kristne skulle overta gamle hedenske templer og dette ble de første kirkene. "Tempelkirkene" ble påvirket av romersk kultur, de første prestedraktene var egentlig romerske byråkratdrakter.

Så kan vi hoppe frem til reformasjonen på 1500-tallet. Lutheranerne tok et oppgjør med den katolske kirken. Kirkene ble strippet for utsmykninger, liturgien ble forenklet og prestene tok på seg vanlige borgerdrakter.

Lutheranerne sa som de første kristne at alle kristne er prester, likevel ville de gjerne ha en spesiell prest i kirken, men presten ble på en måte degradert og gikk med vanlige klær, det vil si en sort drakt med hvit stor krage. Han skilte seg altså ikke ut fra befolkningen. Vel, jeg er ikke sikker på hvor mange på 1600-tallet som gikk med borgerdrakt slik presten gjorde. Men i prinsippet var det i alle fall ikke en religiøs drakt. Kanskje det var mer å regne som en sort dress i dag.

Fra 1600-tallet har Kirken vært konservativ. Presten har beholdt den opprinnelige borgerdrakten på, selv om moten i befolkningen har endret seg. I mange land går prestene i dag med sort drakt og hvit krage. Etter noen hundre år er effekten blitt omvendt, i dag skiller presten seg ut med sin drakt.

Videre har de ulike kristne retningene påvirket hverandre. I Norge har vi fått gull, glitter og sterke farger på prestedraktene. I dag oppfatter alle prestekjolen som en religiøs drakt som bare noen få kan bære. Og drakten gis spesielle religiøse rettigheter, slik som å bestemme i kirken, å døpe, å preke, å vie, å begrave, å konfirmere, osv, noe som er fjernt fra de første kristnes kultur.

I Finland skal nå de kvinnelige prestene få mulighet til å kle seg opp i siste mote innen prestekjoler, se lenke under. Jeg synes den nye designen er fin, isolert sett. Men jeg er mot hierarki blant kristne, derfor synes jeg ikke noe om slike uniformer.

Som et subsidiært synspunkt mener jeg de finske draktene er bedre enn de norske som ser ut som kongedrakter. Legger man godviljen til, kan de finske draktene se ut som tjeneruniformer på en fin restaurant. Da nærmer man seg poenget, kristne skal ikke være konger, for den plassen har Gud, men kristne skal være tjenere.


lørdag 9. juni 2012

Har du et problem, kan du bare gange det med uendelig, så er det borte.


Det fins en gammel religion ved et kystområde helt sør i Sør-Amerika som går ut på at det fins egg i universet på ulike steder mellom stjernene. I hvert av disse eggene gror det frem et nytt univers. Dette fortsetter i det uendelige, tror de, vårt eget univers er inne i et slikt egg i et annet univers.
Foto: Brocken Inaglory/Wikipedia

Vårt eget univers inneholder altså mange egg der det gror frem andre universer. Men vi kan ikke se noen av de andre universene. For eggene er usynlige. Og hvis vi klarer å gjette oss til hvor et egg er, og åpner egget, da vil vi se ingenting inne i egget, hele universet inne i egget har malt seg med en kamuflasjefarge slik at vi ikke ser noe som helst.

Strengt tatt er det dermed umulig å bevise at det fins andre universer, for de kan ikke observeres, men denne religionen går altså ut på dette.

Det lokale språket har samme ord for egg og hull, så i våre dager har tilhengerne av religionen begynt å kalle eggene mellom stjernene for hull.

Forskere ler av slik overtro. Denne religionen går nemlig også ut på at det fins kopier av deg og meg som opplever akkurat det samme som oss to akkurat nå – i et annet univers, eller egentlig i uendelig mange andre universer. Men disse universene har et slags forbud mot å besøke hverandre, derfor kan de aldri bevises.

- Jeg gidder ikke bruke krefter på ideer som går ut på at de aldri kan bevises, forklarte en vitenskapsmann her om dagen.

Eller forresten, jeg husket visst feil. Det er ikke snakk om en religion dette her, men det er visst forskerne selv som tror på alt dette.

Det er rart hvordan fantasifulle ideer som ikke kan bevises, forventes å godtas bare fordi de er lagt frem av en forsker. Hadde ideene vært lagt frem av religiøse, ville reaksjonen antagelig ha vært hoderisting og en stor dose skepsis, selv om de religiøse hadde hatt akkurat de samme argumentene.

Lenken over viser at forskerne sliter med å forklare big bang. "Løsningen" er å legge til uendelig mange big bang inne i hverandre, inne i sorte hull i universet. Det blir som å gange null med tusen og tro at man får noe annet enn null. Eller å si at å spise usunt er ikke farlig så lenge man sørger for å spise ekstremt usunt, for da er det plutselig sunt.

Jeg synes det er et langt sprang å gå fra sorte hull som har så stor tyngdekraft at til og med lyset slukkes til å mene at hvert sorte hull inneholder et helt nytt univers med en kopi av deg og meg. Vitenskap handler om hva som kan testes og observeres. Så slike ideer må være utenfor vitenskapen, så langt jeg kan forstå. Man driver altså ikke automatisk med vitenskap bare fordi man kaller seg vitenskapsmann.

fredag 8. juni 2012

Når begynte kvinnene og mennene å sitte på hver sin side i kirken?Forleden besøkte jeg Heddal stavkirke som er fra 1200-tallet. Den var opprinnelig en katolsk kirke. Guiden fortalte at det var først etter reformasjonen at man satte inn benker. Tidligere sto man. Etter reformasjonen lagde man hull i veggene slik at lyset slapp inn til de som kunne lese. Tidligere gikk gudstjenestene på et språk de færreste forsto.

Da kirken ble restaurert på 1950-tallet, ville man sette den tilbake til sin opprinnelige form, derfor fjernet man vinduene. Men opplegget med altertavle lot man stå, selv om det var noe som dukket opp så sent som på 1600-tallet. Kirken er i bruk også i dag, kanskje det er derfor man lot benker og altertavle stå.

Guiden fortalte at i gamle dager kom mennene inn en dør langs den ene veggen, mens kvinnene kom inn fra den andre veggen. Man oppholdt seg adskilt i kirken. Jeg spurte om hun visste når den skikken oppsto, men det visste hun ikke. Jeg fortalte henne at i NT står det de første kristne holdt sine samlinger i private hjem, gjerne i det som var kvinnenes etasje. Kirker dukket ikke opp før på 300-tallet etter initiativ fra den romerske keiseren Konstantin og hans kristne mor. 


Tertullian (200-tallet) skriver om forholdet mellom kristne kvinner og menn slik: “they perform their fasts, mutually teaching, mutually exhorting, mutually sustaining. Equally are they both found in the church of God; equally in straits, in persecutions, in refreshments. Neither hides from the other; neither shuns the other; neither is troublesome to the other.” 

I starten hadde ikke de kristne kirker, de møttes i hjemmene til middag, oppmuntring, undervisning og bønn. I skapelsesberetningen står det at mann og kvinne er likestilt. I Det nye testamentet forteller apostelen Peter at Gud velsigner både kvinner og menn med sin ånd. Men en eller annen gang etter de første kristne startet man med å skille mellom kvinner og menn i kirkene. Ikke bare det, men guiden i Heddal stavkirke fortalte at mennene gikk inn fra den lyse siden og kvinnene fra den mørke, det vil si mennene gikk inn døra i solveggen. Men dette var altså på 1200-tallet og senere, og gjaldt ikke de første kristne.

Kjenner du til når denne skikken oppsto, så legg gjerne igjen en kommentar.

torsdag 7. juni 2012

Ekstrem konservativ natur. Det står skrevet i blekk.

Aftenpostens A-Magasin fortalte forrige fredag at blekksprutenes blekk ikke har forandret seg på 160 millioner år. Jeg søkte opp mer informasjon om saken på nettet. Det er forskere som har sett nærmere på blekksprutfossiler som ble funnet for to år siden i England. De fant rester av blekk i fossilene og sammenlignet den kjemiske sammensetningen med blekk fra levende blekkspruter. Konklusjonen var at blekket var det samme.

Forskerne sa: "The whole machinery apparently has been locked in time and passed down through succeeding generations of cuttlefish."

Når man graver frem fossiler, ser man at de ofte er klin like dagens levende dyr. Det har altså ikke skjedd en evolusjon. Slik er det også med disse blekksprutene. Tiden har stått stille i 160 millioner år, mener forskerne.

Jeg synes det er et argument mot evolusjonsteorien generelt.

Evolusjonsteorien sier at hvis det blir et ytre miljømessig press der dyreslaget lever, går evolusjonen fortere, selv om mutasjonshastigheten er den samme. Det ytre presset kan være kulde, varme, endret kjemi i vannet der dyreslaget lever, nye rovdyr som vandrer inn der dyret lever, plantemat som forsvinner, busker som ga kamuflasje blir borte, nye trær som stenger for solen, konkurrerende dyr som kjemper om maten osv.

Man vet i dag at ytre påvirkning kan slå på eller av gener, men da er det snakk om informasjon som allerede fins i genene. Evolusjonsteorien går derimot ut på at informasjon som ikke finnes på jorda fra før, skal bli skapt av mutasjoner. Og det skjer fortere hvis omgivelsene endrer seg, mener man.

Sagt på en annen måte: Når blekket i blekkspruten ikke har endret seg på 160 millioner år, må det bety at havet har vært identisk i 160 millioner år. Ingen nye rovdyr, ingen endret temperatur, ingen nye planter, ingen nye strømmer, osv.

Ja, selv ikke meteoren som man mener tok livet av dinosaurene og svært mange andre dyr for 65 millioner år siden hadde noen som helst innvirkning på de miljømessige forholdene i havet, må man i tilfelle mene. For blekkspruten har ikke opplevd noen ytre påvirkning som skulle bety at den følte behov for å si ja takk til noen nye positive mutasjoner.

Det er noe som ikke stemmer.

Et annet poeng: Det blir stadig mer vanlig å høre at biologisk materiale fins i fossiler. Noen fossiler kan til og med være røde som blod og ha myke strekkbare deler. Fiskefossiler kan noen ganger lukte fisk. Denne gangen er det snakk om blekk som man fremdeles kan sjekke kjemien i. En opplagt reaksjon burde være: "Oj, vi vet fra før at biologisk materiale brytes ned raskt, ergo kan ikke fossilene være så veldig gamle, kan de vel?"

Men slik konkluderer man altså ikke.

Nesten ingen kristne liker kristen-TV

En ny utenlandsk undersøkelse viser at kristne ikke liker kristne TV-kanaler. Fordi:

  • For mye mas etter penger
  • For dårlig kvalitet
  • Programledere eller gjester med lav integritet
90 % av svarene i undersøkelsen var negative. Les mer her.


Slike TV-kanaler ser dermed ut til å ikke representere hva kristne ønsker å stå for.

fredag 1. juni 2012

Spill trommer høyt, sier Bibelen. Men når da?

Da jeg var tenåring var det stort sett ikke lov å spille trommer i kirkene. Jeg kunne ikke begripe dette. Jeg hadde jo lest i Bibelen, i Salmenes bok 150, oppfordringene om spille trommer for Gud: 

Lov ham med trommer og dans.
Lov ham med strengespill og fløyte.
Lov ham til tonende symbaler.
Lov ham med rungende symbaler!


I den bIbelen jeg hadde, sto det "høytklingende bekkener". Man burde altså ikke bare spille trommer, men man skulle spille høyt på trommene.

Jeg satte flere røde streker under dette og grublet på hvorfor pastorer og andre var så negative. Men så fant jeg etter hvert en kirke som var positive til trommer, jeg var omkring 15-16 år. Der spilte jeg trommer i det vesle koret i et par-tre år. Jeg ble også med i et kristent rockeband, vi spilte ikke i gudstjenestene, men på noen få ungdomskvelder.

Det er ikke alt som passer til alle anledninger. Jeg kjenner gamle folk som ikke lenger kan gå på moderne gudstjenester fordi musikken er alt for høy. Det gjør vondt i ørene fordi høreapparatene sprenges og det gjør vondt i brystet fordi man kjenner basstrommen som knyttneveslag. 

Hvordan i all verden går det an at pastorer er så uhøflige og har så lite empati? De driver kirkene etter markedsprinsipper og velger seg ut en målgruppe som skal favoriseres, resten blåser de i. De eldre burde ha tatt frem ti trailerhorn og gitt pastoren sjokk under prekenen. Slik kunne pastoren skjelvende og skremt kanskje ha forstått hvordan lydstyrken fra et moderne lovsangsband virker på en gammel kropp.

Det jeg i dag har satt streker under i Bibelen, er oppfordringene om hvordan kristne skal samles. Bibelen snakker om husmenigheter og samling omkring middager, og at alle i menigheten skal kunne komme med innslag. Noen har et ord til lærdom, andre en oppmuntring og atter andre en sang.

Det står ikke om røykmaskiner, sceneshow og monopolprekener fra pastorer. Men det står mye om å ta vare på hverandre. Det er nær umulig å ta vare på hverandre i dagens gudstjenester, det er ikke anledning til å samtale eller høre hvordan andre har det.

Vi har altså gått fra den ene grøften til den andre. Før var trommer forbudt. Nå er det påbudt, i hvert fall i frikirker.

Jeg mener i de vanlige samlingene kan man fint klare seg uten band. Hvis man likevel må ha noe slikt, må volumet ikke gi folk smerte i kroppen.

Så kan man heller som en bonus ha konserter eller spesielle samlinger der man spiller høyt. Det er helt i orden å spille høyt til fest.

Under hører du forresten min siste innspilling med trommene mine. Jeg hentet ferdige bass- og piano-spor fra programmet GarageBand og spilte levende trommer, congas og timbales oppå. Bare litt jamming. Så lot jeg programmet rette opp timingen min. Juksa litt altså, men det er jeg ikke alene om...