Gå til hovedinnhold

Pinsen og det allmenne prestedømme

Pinsen kommer 50 dager etter Jesu oppstandelse, altså etter påsken. Man kan lese i NT at de kristne hadde da en samling i et hjem. De var redde og lei seg etter at Jesus hadde forlatt dem. Men så ble de plutselig fulle av krefter og pågangsmot, for Den hellige ånd spredde seg til hver og en av dem.

Mange i byen hørte samtidig en lyd som lignet en kraftig vind. De gikk mot huset der de kristne var samlet for å finne ut hva det var som foregikk. En av de kristne tok ordet for å forklare. Han sa at i dag ble en gammel profeti oppfylt, den sier at Gud skal la sin ånd falle over alle, både over kvinner og menn, unge og gamle og frie og slaver.

Dette kalles det allmenne prestedømme. De første kristne hadde ikke prester, for Guds ånd var i dem alle. 

Noen år senere skriver en av de kristne et brev til noen andre kristne. Dette brevet fins i NT. Han oppfordrer de andre til å ha samlinger der alle kan bidra med innslag. Slik er det når alle er prest samtidig. Da har man ikke én spesialprest som preker hver gang og som skiller seg ut fra de andre med en spesialklesdrakt.

Poenget er at Gud ønsker å bruke hvem som helst som sitt talerør. Da må ikke vi lage hierarki der kun noen få får lov til å snakke i samlingene. Dessverre er det blitt slik i dag, kristne har innført et hierarkisk system der prester har nær monopol til å snakke i gudstjenestene.

Kommentarer