tirsdag 24. februar 2009

Bygge Mennesker artikkeloversikt

Over 200 artikler om

 • Urmenighet
 • Likestilling og ikke-hierarki
 • Husmenigheter
 • Det virkelige allmenne prestedømme

 1. Husmenigheter i NT

 2. Undersøkelse: Folk blir ikke sett i tradisjonelle menigheter.

 3. Gir hierarki dårligere rammer for kjærligheten?

 4. En venn er sliten. Hva bør du tilby?

 5. Smakebiter fra det allmenne prestedømme

 6. Menighetstradisjonene er i veien

 7. Kirkescene er fellesskapsfiendtlig

 8. Mikrobiskopene i NT

 9. Umulig organisering av urmenigheten

 10. 1. Klemens brev og eldstetjenesten

 11. Problemet i tradisjonelle menigheter

 12. Både holdninger og ordninger teller

 13. Husmenigheter dekker ikke alle behov

 14. Slik kan du se enkeltmennesker i menigheten

 15. De nye prestene

 16. Unnskyld, det er noe kjent med deg. Er jeg egentli...

 17. Ikke flytt tradisjonene - endre dem

 18. Penger til fattige bundet i kirkebygg

 19. Dårlig menighetsorganisering binder kjærligheten

 20. Sjekk om menigheten bygger mennesker

 21. Verre-enn-å-lede-et-land-modellen

 22. Det bæres for mange mikrofonstativer i norske meni...

 23. Superleder eller demokrati i menigheten? Ingen av ...

 24. Hva er en husmenighet?

 25. Hva skjer i en husmenighet?

 26. Hierarkiske menighetsledere finnes ikke i NT

 27. Hva er forskjellen på husmenighet og en husgruppe?...

 28. Løser husmenighet alle problemer?

 29. Stadig flere med i husmenighet

 30. Langt mellom Jesus og verdens beste pastorer?

 31. Kan en husmenighet arrangere Alpha-kurs?

 32. Ekstratilsynsmenn i pinsebevegelsen?

 33. Usynlige pastorer i NT

 34. Var det hierarki i apostelteamene i NT?

 35. Jesus var storeter

 36. På jakt etter gratis menighetslokale?

 37. Var det nådegavepyramider i urmenighetene?

 38. Er ordet det greske proistemi et bevis for at det ...

 39. Alle er for dialog, bortsett fra dem som leder gud...

 40. Vielse i kirke er en etterbibelsk tradisjon

 41. Hva om løsningen er helt opp ned?

 42. Hvem er toppleder i menigheten, pastoren eller Gud...

 43. Det kan ikke ha vært mye lederskap i urmenighetene...

 44. År 160: Den første protesten fra det allmenne pres...

 45. Demokratihierarkiene skal hindre overgrep. Men hva...

 46. Vi skal ikke kalle noen for far eller lærer?

 47. Willow døper om husgruppene

 48. Makttesten for pastorer

 49. 1300-tallet: John Wycliffe kjempet for det allmenn...

 50. Velg: a) "Skriften alene", eller b) "Skriften i en...

 51. Stor undersøkelse om husmenigheter

 52. Mitt foreløpige syn på nattverden

 53. "Inspirerande reflektioner"

 54. Slik kan man fjerne hierarkiene i norske menighete...

 55. Unnskyld, det er noe kjent med deg. Er jeg egentli...

 56. Ikke hyrder, men hyrdelærere i NT

 57. Apostlenes lære - hvem har ansvaret?

 58. Ikke ledere i urmenigheten

 59. Savner liste over hva menighetsledere kan bestemme...

 60. Hurra, nå skal pinsebevegelsen se enkeltmennesker

 61. Ledervirus

 62. 100 års-diktet om pinsebevegelsen

 63. Alen til sin livslengde. Eller -høyde?

 64. Når blir en husmenighet en foretakskirke?

 65. Likestilling i ekteskapet, men ikke i menighetsliv...

 66. Peter satte ektemenn på fy-listen

 67. Styre sitt hus

 68. Gnostikernes innflytelse i urmenighetene

 69. Priska forsøkt retusjert fra historien

 70. Paulus: Menn må tie i menigheten

 71. Hvilke land er mest interessert i husmenighet?

 72. Derfor bør kvinner være eldste

 73. De urkristnes unike organisering

 74. Hvor hierarkisk er menigheten du går i?

 75. Menighetens pyramidelov: Spør sjefen først

 76. Gudstjenestekondis

 77. (Oppdatert) Bruker ikke kirkebenker, men bord og s...

 78. Husmenigheten i Bærum

 79. ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave ...

 80. Hussamling i Bærum 20. april 2007

 81. Hverandre

 82. Ur-eldste var ikke styremedlemmer

 83. Tjenende ledere gjør folk passive i menighetslivet...

 84. Det VIRKELIGE allmenne prestedømme

 85. Lutherske kvinner i nødsfall

 86. - Hei, hva slags apostel er du? - Jeg er sånn pengeapostel.

 87. ”Styret supplerer seg selv”

 88. Det tredje vatikankonsil

 89. Husmenighetene har ikke Gud på sin side

 90. Kloster, kor eller hussamling?

 91. Ny bibeloversettelse med skråstreker

 92. Atter en prest har møtt veggen

 93. Hadde Peter multi-styreverv?

 94. Fri flyt av urmisjonærer

 95. Smalere enn bibelsk

 96. Scenekirker gir oss menighetsstjerner

 97. Enda et menighetshierarki: Cover-systemet

 98. Er apostler viktigere enn misjonærer?

 99. Lær deg et nytt ord: Påkristning

 100. Norske menigheter slår GT i hierarki

 101. Preposisjonen som gjør kvinnen Junia til apostel

 102. Hva betyr ekklesia?

 103. Ordet bibelsk og teologiske redningsplanker

 104. Bibelsk – bruker du romslig eller smal tolkning?

 105. Ikke mer enn én pinsemenighet i hver by...

 106. På tirsdag legger pastoren læredokumentet i skuffe...

 107. Guds rike eller ekklesiarike?

 108. Gavene ved apostlenes føtter viser ikke-hierarki

 109. Private initiativ i Guds rike

 110. Kvinner hadde full talerett i urmenigheten

 111. Kristne hussamlinger dekker ikke alle behov

 112. Syndefallet ga både kvinnen og mannen lyst til å h...

 113. Ikke religiøst hierarki mellom Paulus og Markus

 114. John Beveres teologi: Adlyd alle autoriteter i ver...

 115. Er Moseloven Guds tanker bokstav for bokstav?

 116. Paulus brukte aldri ordet leder

 117. VM i utestengelse

 118. Å leve av evangeliet

 119. Biskop og prest var samme tjeneste i urmenighetene...

 120. "La oss kjøpe inn en kjempesvær kopimaskin som kan...

 121. Hvorfor snekrer du ikke en kirkescene hjemme?

 122. Kristne hussamlinger er ikke anarkisme

 123. Tiende blant kristne dukket opp på 500-tallet

 124. Junia var apostel, del 2

 125. Den moderne kvinnepresten er ved kjøkkenbenken

 126. Hvem bør ansettes først i en menighet?

 127. Hvilken effekt har hierarki på menighetslivet?

 128. Hvordan har uken din vært?

 129. Tradisjonsforbud mot husmenigheter

 130. Menighetssamling uten kaos

 131. Alt om menighetsliv i to sekkeposter

 132. Svensk gräsrotsarmé = det allmenne prestedømme

 133. Var Jesus for rangorden blant kristne?

 134. 26 påstander om urmenighetene

 135. Kirken var ikke udelt frem til 1054

 136. Dagens menighetsverdier må byttes ut

 137. Var det to biskopsyn blant de urkristne?

 138. Organiseringen av urmenigheten i Antiokia

 139. Snikende ørkenhierarki

 140. Forsvinner læren når vi samtaler?

 141. Pinsevenner mener gudstjenesten er pliktløp

 142. Jasså, skal vi liksom se enkeltmennesker nå?

 143. Her er menighetstrukturer som ser enkeltmennesker

 144. Frustrerte pastorer

 145. Predikantkonferansen: Gjestfrihet er viktig...

 146. Menighetsledere er utslitte og slutter. Her er løs...

 147. Urkristendommen - Tradisjonen - Kildevalg

 148. Fire typer tradisjoner i menighetslivet

 149. Først og fremst venn, eller først og fremst hierar...

 150. Flesker til mot kirkehierarkiene

 151. Husmenigheten

 152. Menighetsverdier eller Guds rikes verdier?

 153. Tradisjonen endrer mening om Galileo Galilei

 154. 8. mars og kristen likestilling

 155. Diskriminerer kvinnelige prester

 156. Så var jorda i midten likevel

 157. Gjør kirkene om til kristne kultursentre

 158. År 155: Debatt om påskefeiringen. Tradisjonen alle...

 159. Overlevelsesguide for eks-pastorer

 160. "Hey! Det er forbudt å sitte ved siden av meg!!"

 161. Ikke-hierarki i menigheten

 162. 90 % av biskopene blåste i kirkemøtet

 163. Kun tre blogspotere i Norge med merkelappen husmen...

 164. Lek deg med kirketall

 165. Starter ukentlige temasamlinger i Bærum

 166. Hvor foregår menighetslivet? Ny undersøkelse.

 167. Tvillingfotoner

 168. Jesus = Gud?

 169. Coveringlæren preger enkelte husmenighetsmiljøer

 170. Den ene gangen ordet lede står i NT

 171. To år i husmenighet

 172. Urmenighetene og "styre sitt hus"

 173. Rettelse: Kvinnen ikke skapt av Adams ribben

 174. Pussige moderne kirketradisjoner

 175. Menighetsfakultetet underkjenner dåpen til Paulus

 176. Forskjellen på lederbasert menighet og tjenerbasert menighet

 177. Kan være ruinene av ur-husmenighet

 178. Hvorfor måtte lavstatus-tjenester ha vandelsattest i urmenighetene?

 179. Kan være ruinene av urhusmenighet

 180. Forskjellen på lederbasert menighet og tjenerbasert menighet

 181. Menighetsfakultetet underkjenner dåpen til Paulus

 182. Pussige moderne menighetstradisjoner

 183. 60 % av pastorene er utslitte

 184. Slik åpner du en telefonsamtale med en ortodoks prest

 185. Lederskap må ikke bremse det allmenne prestedømme

 186. What anyone could do in the early church

 187. Er det biskopene som er Tradisjonen?

 188. Ikke Tradisjonen som satte sammen NT

 189. Å gå foran som en tjener

 190. Da Paulus sa at mannen er kvinnens hode, gikk han inn for full likestilling

 191. Hva betyr ordet prest?

 192. Husittbevegelsen protesterte før Luther

 193. Oppfordrer kirkegjengere til å korse seg oftere

 194. Myten om at kristne er mot vitenskap

 195. Biskop Nordhaugs nødsfall-teologi

 196. Overlevelsesguide for kvinner som blir undertrykt i menighetslivet

 197. Likheten mellom Tradisjonen, frimureri og gnostikere

 198. Overlevelsesguide for deg som er bundet av den kirkelige Tradisjon

 199. Hvordan påvirker ansettelseskontrakter Kirken?

 200. Paulus uten respekt for øverstepresten

 201. Engelsk professor i kirkehistorie støtter mitt syn

 202. Katolsk professor mener prest og biskop opprinnelig var samme person

 203. Urdiakon var ikke en smal tjeneste

 204. Apostlene hadde ikke disipler

 205. Kjære prest, derfor blir du utslitt.

 206. Vil kontrollere vitnesbyrd

 207. Har Den norske kirke monopol på begravelser?

 208. Altertjeneste har gått ut på dato

 209. Guds organiske mappestruktur

 210. Vinglete bibeloversettelser

 211. Ikke-hierarki og likestilling

 212. Ja til markedskrefter, men ikke i menighet, blant venner eller i ekteskapet.

 213. Skal du på bibelskole? Det går ikke hvis du er eks-røyker eller mangler en pastor som kan anbefale deg.

 214. Bygge menigheter eller bygge mennesker?

 215. Det var ikke vanlig å preke i urmenighetene

 216. Er du kreasjonist? I Sverige er det et museum om fossiler og skapelse.

 217. Kirken kan lett gi en milliard til fattige

 218. Var urpastorene ledere?

 219. Var urpastorene ledere? (del 2)

 220. Prekener glemmes - dialog huskes

 221. Enevald Flåtens nye syn på menighet

 222. Noen myter om ikke-hierarkiske husmenigheter

 223. Null liturgi i urmenighetens gudstjeneste

 224. De eldste i urmenigheten

 225. Øvre sal i urmenigheten (del 1)

 226. Øvre sal i urmenigheten (del 2)

 227. Ortodoks kirketradisjon bryter med Bibelen

 228. Snart partisystemer i Den norske kirke?

 229. 5 % av voksne amerikanere deltar i uavhengige husmenigheter

 230. Minimumskravene for å kalle noe en menighet

 231. Statskirkens statsbudsjett

 232. Halvparten av prestene mener de har for mye å gjøre

 233. Hva ville du ha sagt hvis kona di kjøpte en kjole til 13 000 kroner?

 234. Enda en kirkelig tittel: Sjefapostel

 235. Ny bok: Fra urmenighet til scenekirker

Urdiakon var ikke en smal tjeneste

Serverte de mat i samlingene? Drev de omsorg blant fattige? Det er ulike oppfatninger om dem som på gresk kalles diakoner i Det nye testamente (NT).

I norske bibler oversettes ordet diakon til tjener. Både Jesus, Paulus, Føbe og andre blir kalt diakon, altså tjener.

I sine brev i NT pleier Paulus å hilse til folk personlig. Men i noen få brev ser det ut til at han ikke kjenner mottagerne så godt, da hilser han til tre generelle grupper:

 • Alle kristne i området
 • Alle som samlet en flokk hjemme (biskoper)
 • Alle som var i tjeneste (diakoner) 
Jesus oppfordrer alle til å være diakoner, altså tjenere. Hvorfor hilser da Paulus til diakoner som en egen gruppe? Jeg tror det var slik: Hvis man levde ut tjenerholdningen mer enn å impulsivt hjelpe sin neste og generelt stille seg støttende til andre, da ble man kalt tjener. Jeg er ute etter argumenter for og mot dette synet, kan du bidra?

Jeg tror altså at diakoner ikke var begrenset til å drive matutdeling eller omsorg blant fattige, men diakoner kunne drive undervisning eller hva som helst annet. Videre tror jeg at selv om noen diakoner drev reisevirksomhet, slik som Paulus, så bodde de fleste diakoner hjemme og drev sin tjeneste der. Slik er det også i dag, de fleste kristne bor hjemme og går på jobben, de er ikke misjonærer. Når Paulus kommer med en idealoppskrift på diakoner, gir han derfor koblinger til diakonens hjem. 

De to gruppene Paulus hilser til, er altså biskoper og diakoner. Biskopene var husverter og samlet en liten flokk hjemme. Da var ordet fritt og alle kunne komme med innslag. Hadde du et behov som ikke ble dekket i de vanlige menighetssamlingene hos en av biskopene i byen, kunne du møte opp hjemme hos en av diakonene. Én diakon var god til undervise, en annen var god til å ta vare på folk, osv.

Her er mine påstander:
 • Diakoner ble kalt diakoner fordi de holdt på med noe som var mer enn impulsive engasjementer
 • Diakoner drev en tjeneste som ikke ble utført i menighetens vanlige samlinger (men diakonen kunne selvsagt bidra også i samlingene)
 • Diakoner drev tjenesten stort sett i sitt eget hjem
 • Diakoner var ikke hierarkisk under biskopen
 • Diakoner kunne være valgt av hele menigheten
 • Diakoner kunne ha tjeneste uten å være valgt av menigheten
 • Diakoner kunne drive med undervisning
I norske bibler brukes ordet tjener om ulike greske ord. Skal du finne din egen mening om urdiakonene, kan du ikke bare slå opp hvor ordet tjener brukes i NT, men du må sjekke hvilket gresk ord som er i bruk.